Szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Buba-Baba Webáruház vonatkozásában

 1. Az eladó adatai:
 1. Cégnév:  Buba-Baba Webáruház

 

Képviselő neve: Kardos Imre

 

Székhely:1221 Budapest, Leányka utca 36. 10/63.

 

Adószám:66174613-2-43

 

Telefonszám: 06 30 727 59 74

 

E-mail cím:info@bubababa-pelenka.hu

 

 1. Általános tudnivalók:

A történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

A szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen foglaltakat.

A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek. A szerződés a teljesítéssel (az áru megvásárlásával) jön létre. A szerződés létrejöttéig a megrendelés módosítható, illetve lemondható, vagy a Weboldalon, vagy elektronikus levélben. Az áru megvásárlásával létrejött szerződés a Felek között magyar nyelven írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéseket a Szolgáltató iktatja, és a szerződés létrejöttének évét követő ötödik év december 31-ig megőrzi.

 

 1. Regisztráció:
 2. ztráció a Weboldal főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt történhet az alábbi (kötelező) adatok megadásával:

 

Személyes adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználónév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó

 

Címek:

 • Név
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca/Út/Körút
 • Házszám

Ebbena menüpontban tudod beállítani a számlázi és szállítási címet. Az rendszer több cím tárolására is alkalmas. A megfelelő szállítási címet minden esetben a rendelés feladása előtt kell majd kiválasztanod.

 

A regisztráció során megadott adatok helyességéért és valódiságáért az Ügyfél felel. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

A megadott adatok - így a hibásan megadott adatok is - bejelentkezés után bármikor módosíthatók az Adataim menüpont alatt.Amennyiben már leadott megrendeléssel kapcsolatban kíván az Ügyfél adatot módosítani, úgy azt elektronikus levélben teheti meg a rendelés leadását követő munkanap reggel 8:00 óráig. Az ebből adódó késedelmes teljesítésért a Szolgáltató nem felel.

 

A Szolgáltató garantálja, hogy az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatokat harmadik személy részére nem adja át.

 

 

 

 

A való regisztrációval az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. A regisztráció során megadott adatok kezelése során a Szolgáltató szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor

 

 

 1. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgyát a eladásra kínált termékek képezik.  A termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, a termékek használatára vonatkozó utasítások a konkrét termék leírásában találhatók.

 

A Weboldalon szereplő képek, fotók, ábrák csak illusztrációs célt szolgálnak, a termékek tényleges fizikai tulajdonságai (pl. szín) eltérhetnek.

 

Az adott termék vételára mindig a termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a található termékek árainak módosítására. A módosított ár a Weboldalon/ való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben az ármódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a feltüntetett ártól.

 

Amennyiben a valamilyen technikai hiba folytán hibás ár kerül megjelölésre és az Ügyfél hibás áron adja le megrendelését, a Szolgáltató nem köteles ezen a hibás áron teljesíteni. Ilyen esetben a Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni a helyesbített árat, jogosult az elállásra.

 

 1. Megrendelés:

 

Bár a Webáruház bárki látogathatja, megrendelést csak regisztrált ügyfél adhat le. A megrendelés a Szolgáltató az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található „Megrendelésed fogadtuk” („Fogadott e-mail”) válik érvényessé. Amennyiben a visszajelzés 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, akkor Felek bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. A Szolgáltató nem felel az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, ezekkel kapcsolatosan az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

A Rendels visszaigazols e-mail tartalmazza a fizetendő végösszeget. Ebben az e-mailben értesül a Vevő az esetleges kedvezmények jóváírásáról van lehetősége még leellenőrizni számlázás előtt a számlázási-, szállítási címét. A Rendels visszaigazols e-mail a megrendelés napján kerül kiküldésre.

 

Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Fizetési feltételek:

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 • UTÁNVÉTTEL: fizetés készpénzben a szállítmányozó képviselőjének a megrendelt termék átvételekor;
 • BANKI ÁTUTALÁSSAL:  a Webáruház által küldött rendelés-visszaigazolásban szereplő összeget a megadott bankszámlaszámra  kell előre elutalni, a megrendelt termék kiszállításának megkezdése előtt.

A fizetési módot az Ügyfélnek kell megadnia a rendelés folyamán.

 1. Szállítási  feltételek:

A megrendelt termékek kiszállításának határideje utánvétes fizetés választása esetén a Szolgáltató által küldött visszaigazolástól, banki átutalásos fizetés választása esetén az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírástól számított 10 munkanap.

 

A kiszállítás díja az Ügyfelet terheli .

A kiszállítás díjai a Fizetési/szállítási információk menü pont alatt találhatóak!

A megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelt termékek bruttó vételárát, kiszállítás módját, a kiszállítás bruttó díját és pontos helyét.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot a kiszállítás díjainak módosítására. A módosított díj a Weboldalon való megjelenéssel válik hatályossá. Amennyiben a díjmódosításra az Ügyfél rendelésének leadása után, de a rendelés visszaigazolása, illetve a teljesítés előtt kerül sor, a Szolgáltató csak az Ügyfél javára térhet el a rendelés leadásakor a Weboldalon feltüntetett díjtól.

 

 

 1. Elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében a vásárló, az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat indoklás nélkül is a vásárlástól.
Az elállás tényéről, a vevőnek tájékoztatnia kell a webáruházat, az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36/30 727-5974) vagy elektronikus levél formájában (info@bubababa-pelenka.hu).
Amennyiben a Vevő a Termékek átvételét követően él elállási jogával, úgy a Vevő köteles az Eladó számára – a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Gazdaságos pelenka esetében visszáruzás alkalmával a teljes csomagot köteles visszaküldeni (a csomag tartalmának max. 10 %-a hiányozhat.)

Gyári kiszereléses pelenka esetében csak bontatlan csomagot áll módunkban visszevenni!

Postázási cím: 1221 Budapest Leányka utca 36 10. em. 63

 Kizárólag GAZDASÁGOS pelenkák esetében minőségi cserére is van lehetőség. Ebben az esetben szükséges megadni melyik pelenkára történjen a csere. A kívánt terméket a futárszolgálatunkkal elküldjük önnek ugyanakkora értékben, mint a kifogásolt pelenka ára.
Ha a vásárló ezt a lehetőséget választja, akkor a minőségileg hibás terméket dobozba csomagolva cserecsomagként át kell adni a futárunknak átvételkor.

A kézbesített termékek mennyiségi és minőségi megfelelőségét az Ügyfélnek az átvételt igazoló dokumentum aláírása előtt ellenőriznie kell. Nem megfelelősség esetén az Ügyfél megtagadhatja az átvételét, és visszaküldheti az(oka)t a Szolgáltatónak.